กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กลุ่ม
28/3/2561
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๖ (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 รูปภาพ
305 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2555 ครั้ง