กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนเมษายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
15/7/2562
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ ตรวจติดตามภารกิจกรม ปภ.ของสำนักงาน ปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
0 รูปภาพ
226 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9235 ครั้ง