กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนเมษายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
15/7/2562
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ ตรวจติดตามภารกิจกรม ปภ.ของสำนักงาน ปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
0 รูปภาพ
134 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7603 ครั้ง