กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
2/7/2562
นายกฤชเพชร เพชระบูณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจบูรณาการ ณ จังหวัดระยอง
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

7 รูปภาพ
213 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8318 ครั้ง