กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
2/7/2562
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดระยอง
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจของ ปภ.เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดระยอง

5 รูปภาพ
343 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9232 ครั้ง