กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
2/7/2562
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดชลบุรี
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปภ. จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจของ ปภ.เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดชลบุรี

4 รูปภาพ
273 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8565 ครั้ง