กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
19/7/2562
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ๑๘ จังหวัดหนองบัวลำภู
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ โดยมี นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผต.ปค. นายประพล ชมเงิน ผต.ทด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ๑๘ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์) เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชกา่รประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. ร่วมลงพื้นที่กับคณะ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนยืดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. ร่วมลงพื้นที่กับคณะ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้ชุมชน ณ วัดประสาทศรัทธา ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. ร่วมลงพื้นที่กับคณะ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนวิไสยอุดรกิจ ต.ลำภู อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัมนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ บ้านเก่าโกใต้ ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

22 รูปภาพ
480 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8797 ครั้ง