กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่ม
แผนการตรวจราชการประจำปีงบรประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรับมนตรี



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 567 ครั้ง